De sidste skridt mod Grundloven: 2. juni 1849

I det sene forår 1849 var de danske politikere ved at lægge sidste hånd på rigets nye, epokegørende grundlov. Men der var også andre ting at tage sig af. Blandt andet var Danmark i krig med Preussen og de oprørske slesvig-holstenere.

I Statsrådet mødtes kongen og ministrene med nogle dages mellemrum for at drøfte situationen i landet. Referaterne fra de møder eksisterer endnu.

For hvert møde frem mod Grundlovens endelige vedtagelse (5. juni 1849) kommer der her på sitet et lille resumé af de forhandlinger, der fandt sted for præcis 175 år siden.


Møde i statsrådet lørdag d. 2. juni 1849

Diplomatiets fremgangsmåde diskuteres. Danmark har kontakt til preusserne, men tungen skal holdes lige i munden. Man vil gerne have en udmelding fra dem om, hvordan Preussen ser på Slesvigs selvstændighed efter den endelige fred. Derimod ønsker man fra dansk side ikke at forhandle våbenstilstand direkte med Preussen. Den del skal foregå i London, er konklusionen.

Justitsminister Bardenfleth, der tidligere har erklæret sig uenig i flere punkter i forslaget til ny grundlov, fremsætter et ønske om også at ændre i valglovsudkastet. Et flertal i Statsrådet er imod, inklusive konseilspræsidenten. Bardenfleth virker isoleret.

Så tager indenrigsminister Bang nogle dokumenter frem. Det er dokumenter, som skal forelægges kongen til underskrift i forbindelse med, at grundloven offentliggøres. Bang læser dem op. Og Statsrådet godkender.

Nu synes grundloven på plads!

Læs om det foregående statsrådsmøde her.