Oversættelser af tekster og interview

Jeg kan oversætte enhver tysksproget tekst, tv-optagelse el.lign. til dansk. Jeg kan også sætte undertekster på videomateriale.

Prisen for oversættende transskribering af tysk tv-interview er ca. kr. 1.400,- plus moms pr. 1 times materiale.

Jeg tilbyder også korrektur af tysksprogede tekster, der skal sendes til tysksprogede samarbejdspartnere.

Min baggrund er, at jeg har studeret tysk på universitetet og boet i Tyskland i en periode.