Nyfundne breve fortæller om krig og kærlighed på H.C. Andersens tid

Der var nyforelskelse og storpolitik på programmet, da journalist Jacob Topsøe den 29. februar 2024 gæstede Egedal Kirkes foredragssal.

Han er tiptipoldebarn af den præst, Peter Elias Hall, der boede med sin familie i Karlebo præstegård fra 1854 til 1863.

For få år siden fandt Jacob Topsøe frem til flere tusind breve og billeder tilhørende den gamle præsteslægt. De giver ikke blot et enestående indblik i livet i en præstegård i sidste halvdel af 1800-tallet. De rummer også masser af Danmarkshistorie, for familien Hall havde nære bånd til både kongehuset, Christiansborg og landets mest berømte kulturpersonligheder.

Nu kan du købe bogen om minerydning!

Den 1. december 2023 udkom bogen “På sprængfarlig mission”

Nogle af verdens mest grusomme våben er dem, du ikke kan se. De ligger i jorden eller i vandet – og eksploderer med voldsom kraft, så snart de aktiveres.

I krig kan miner og skjulte bomber være dødbringende. Men det kan de også være selv mange år efter krigenes afslutning. Derfor er der brug for modige mennesker, der tør tage kampen op med dem.

En række af disse mennesker kan du møde i bogen “På sprængfarlig mission”. De beretter om de mest udfordrende missioner, de har været på i deres arbejde. Enten her i Danmark eller under fremmede himmelstrøg.

“På sprængfarlig mission” er på 103 sider og er forsynet med mange billeder fra de medvirkendes egne missioner. Den vejledende udsalgspris er kr. 199,-. Bogen, der udkom officielt 1. december, kan bestilles via de velkendte bogportaler eller ved at kontakte Jacob Topsøe. Se også bogens website www.minerydderne.dk.

Bogen “På sprængfarlig mission” udkommer 1. december

Det bliver formentlig på datoen 1. december 2023, at Topsøe Mediers nye bog “På sprængfarlig mission” udkommer. Bogen er på godt 100 sider og rummer fortællinger om mine- og ammunitionsrydning. Den er rigt illustreret, bl.a. med fotos, som bogens medvirkende selv har taget på deres missioner.

Mine- og ammunitionsryddere er ellers ikke dem, der stjæler flest overskrifter i de daglige nyheder. Men de udfører et uhyre vigtigt arbejde – dels mens en krig raser, og dels når den er slut, og der skal ryddes op.

Miner og ueksploderede bomber kan blive liggende i årtier og være til fare for civilbefolkningen. Det gælder ikke kun til lands, men også til vands, hvor eksempelvis fiskere kan få gamle søminer i deres net. Det kræver stor ekspertise – og en god portion koldblodighed – at lokalisere og uskadeliggøre disse miner, der ofte har flere hundrede kilo sprængstof i sig.

Hvordan det konkret foregår, kan du læse om i “På sprængfarlig mission”, hvortil der også er knyttet et website: www.minerydderne.dk. Klik dig endelig derind, og læs mere!

Ny udgivelse på vej fra Topsøe Medier!

Indenfor få uger udkommer en ny bog fra Topsøe Medier. Den vil handle om minerydning – en vigtig, men noget overset del af de opgaver, som Forsvaret varetager.

I bogen skal vi møde en række erfarne mine- og ammunitionsryddere. De fortæller om de missioner, som har gjort størst indtryk på dem. Missionerne har fundet sted såvel i Danmark som under fremmede himmelstrøg.

Bogens titel er “På sprængfarlig mission” – med undertitlen “Personlige beretninger om mine- og ammunitionsrydning i nye og gamle krigszoner”.

Det bliver udgivelse nummer tre fra Topsøe Medier. De to forudgående havde den fælles titel “100 ting at se”. Dem kan du læse mere om på websitet 100tingatse.dk, hvor man også kan bestille bøgerne.

Hærchefsagen: Myndighederne svigtede

Hvad var myndighedernes reaktion på eks-hærchefens flugt fra husarresten i Sorø?

Den første udmelding gik på, at der ikke var noget at komme efter. Ved et pressemøde 17. marts 2003 udtalte Birgitte Vestberg, statsadvokaten for særlige internationale straffesager:

Det er mit indtryk, at der er gjort dét fra politiets side, der var anledning til at gøre. Der var ikke noget, der tydede på, at han ville forlade landet og ingen indikation på, at han havde ændret sine vaner. Vi har ikke haft noget som helst grundlag for at ønske ændrede restriktioner.”

Denne opfattelse er i modstrid med, hvad Nizar Al-Khazraji selv havde udtalt, og hvad flere personer med kendskab til sagen havde vurderet: Han var yderst interesseret i at komme ud af Danmark.

Jyllands-Posten 17. marts 2003

Et andet argument, der blev fremført, var, at dokumentationen for de krigsforbrydelser, som Nizar Al-Khazraji var sigtet for, ikke på det tidspunkt havde et omfang, der berettigede en traditionel varetægtsfængsling. Først ni måneder senere var sagen klar til at blive sendt videre til justitsministeren, så der kunne træffes afgørelse om at rejse tiltale.

En uge efter pressemødet kom den lettere komiske nyhed om, at Al-Khazraji blev krævet varetægtsfængslet reelt – det skulle være slut med husarrest. Kravet blev rejst med baggrund i, at manden havde ”misbrugt de vilkår, der var” – som det lød fra Frode Olsen fra statsadvokaturen. Selve sagen var uanset hvad sat i bero som følge af flugten.

Politikerne var på ingen måde tilfredse, og den 25. april afgav Folketingets retsudvalg en beretning. Heri afvistes i skarpe vendinger påstanden om, at myndighederne havde gjort nok. Samtidig blev der opfordret til, at der blev lavet tydeligere retningslinjer for håndteringen af lignende sager i fremtiden.

Her et uddrag af beretningen:

Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og KRF) udtrykker kraftig kritik af regeringens håndtering af sagen om den krigsforbrydermistænkte irakiske hærchef og dennes forsvinden.

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) finder det utilfredsstillende og kritisabelt, at der ikke var truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forhindre, at den tidligere irakiske hærchef kunne forsvinde. Mindretallet konstaterer samtidig, at myndighedernes vurderinger med hensyn til flugtrisiko m.v. har vist sig at være forkerte, og finder det navnlig kritisabelt, at der ikke i perioden umiddelbart før krigen mod Irak blev taget skridt til at revurdere situationen. Mindretallet finder i den forbindelse, at justitsministeren bærer ansvaret for at føre tilsyn med de myndigheder, der hører under Justitsministeriet.

(…)

Mindretallet i udvalget opfordrer integrationsministeren og justitsministeren til inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser administrativt eller lovgivningsmæssigt at stramme regler og praksis for udlændinge på såkaldt tålt ophold, som er mistænkt for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller anden alvorlig kriminalitet begået uden for Danmark. Mindretallet lægger i den forbindelse vægt på, at der skal være klar hjemmel til, at personer på tålt ophold i Danmark, mod hvem der er rettet begrundet mistanke for sådan alvorlig kriminalitet, kan frihedsberøves eller på anden effektiv måde afskæres fra at unddrage sig retsforfølgning, når der skønnes at være flugtfare eller hensynet til retsbevidstheden gør det påkrævet. Efter mindretallets opfattelse er dette en naturlig følge af, hvad der er tilkendegivet i regeringsgrundlaget om personer på tålt ophold, som er mistænkt for krigsforbrydelser m.v.

Mindretallet i udvalget opfordrer endvidere regeringen til effektivt at virke for, at hærchefen bliver retsforfulgt. Mindretallet betoner, at den danske regering i den forbindelse bør være meget opmærksom på muligheden for, at hærchefen kan retsforfølges i forbindelse med et eventuelt kommende retsopgør vedrørende forbrydelser begået under Saddam Husseins regime i Irak.” (Fra: Beretning om Regeringens håndtering af sagen om den krigsforbrydermistænkte tidligere irakiske hærchef og denne forsvinden)

Læs meget mere om hærchefsagen her.

Efterlyst Sorø-general er populær på YouTube

Den tidligere irakiske hærchef, der flygtede fra sin husarrest i Sorø i marts 2003, er blevet en populær skikkelse i Mellemøsten. Det skriver Topsøe Medier.

Sidste år medvirkede Nizar Al-Khazraji i et langt interview på tv-kanalen Al Araby, og uddrag fra dette interview er i skrivende stund blevet vist mere end 5,2 millioner gange på YouTube. Samtidig er kommentarsporene fyldt med lovprisninger af manden, der i en årrække var øverste militære leder under Saddam Hussein.

Nizar Al-Khazraji (til højre) i interview på tv-stationen Al Araby. (Screenshot)

Dermed tyder intet på, at den mistanke om krigsforbrydelser, som blev undersøgt, mens Al-Khazraji opholdt sig i Sorø, er en belastning for den nu 84-årige eks-hærchef.

Der er heller ingen indikationer af, at han er på vej til at blive udleveret til Danmark fra De Forenede Arabiske Emirater, hvor han menes at opholde sig hos magtfulde venner.

Dansk-kurderen Darsim Peshewa, der har fulgt hærchefsagen tæt, siden den tog fart i 2001, vurderer, at Nizar Al-Khazraji nyder stor opbakning i en række arabiske lande, også uden for den arabiske halvø. Her betragter man Al-Khazraji som en krigshelt, der kæmpede mod iranerne for den arabiske sag.

Men der er også en del Saddam Hussein-støtter blandt hans tilhængere,” tilføjer Darsim Peshewa.

Eks-hærchefen udtaler sig især om nyere irakisk militærhistorie. For nogle år siden udgav han sine erindringer, hvor han skildrede krigen mellem Iran og Irak. Hvad angår folkedrabet på kurderne, som ligeledes fandt sted i hans tid som militær leder, er han kommet med skiftende forklaringer om sin rolle.

Læs meget mere om sagen her.

Dansk kurder kræver retssag efter 20 år

Det er nu 20 år siden, at manden, der var hovedperson i den måske største krigsforbrydersag herhjemme, forsvandt fra ejendommen i Sorø.

Her i marts er det 20 år siden, at eks-hærchef Nizar Al-Khazraji flygtede fra sin husarrest i Sorø. Med flugten sluttede også undersøgelserne af de krigsforbrydelser, som han var mistænkt for at have begået.

Men sagen bør genoptages, mener dansk-kurderen Darsim Peshewa.

Han var i sin tid med til at fremlægge den dokumentation, der førte til, at den tidligere irakiske hærchef blev sigtet for forbrydelser mod den kurdiske befolkning i Nordirak. Peshewa fulgte også retsmøderne i Sorø og mener den dag i dag, at det var forkert at lægge sagen i mølposen, alene fordi det lykkedes Al-Khazraji at stikke af i marts 2003.

Darsim Peshewa var med i retten i Sorø i januar 2003, da hærchefens ønske om at forlade Danmark blev afvist (amatøroptagelse til højre). Få uger efter blev kurdernes glæde forvandlet til dyb skuffelse.

Det var en stor smerte for os kurdere,” siger Darsim Peshewa til Topsøe Medier. ”Men man kan nå det endnu. Genoptage afhøringen af vidner og granske sagsakter og lade retten nå frem til en afgørelse om skyldsspørgsmålet. Han behøver ikke være til stede.”

Den folkedrabsmistænkte pensionerede hærchef antages at opholde sig i De Forenede Arabiske Emirater. Der er ingen tegn på, at den danske stat har lagt et stort pres på landet for at få Al-Khazraji udleveret.

Darsim Peshewa forventer da heller ikke, at den sigtede, der i dag er 84 år gammel, nogensinde returnerer til Danmark. Men sagen er efter Peshewas mening så speciel og så alvorlig – op mod en kvart million kurdere blev dræbt, mens Al-Khazraji ledede Saddam Husseins hær -, at de danske myndigheder bør påtage sig opgaven med at undersøge den.

Han henviser bl.a. til sager om terrorisme og forbrydelser begået under Anden Verdenskrig, hvor der er faldet afgørelser på trods af, at de anklagede var fraværende.

Martin Bormann var ikke til stede ved Nürnbergprocessen, da han blev dømt for krigsforbrydelser.

Darsim Peshewa var ikke selv direkte offer for de angreb med bl.a. giftgas, der gik ud over de mange tusind kurdere. Men nogle år tidligere var hans fætter og hans bror blevet henrettet af regimet, og han blev selv udsat for tortur i fængslet, inden han flygtede til Danmark. I dag bor han i Horsens.

Læs meget mere om sagen her.

Hærchefen: Nu er han igen efterlyst! Stor reportage

I marts 2023 er det 20 år siden, at eks-hærchef Nizar Al-Khazraji flygtede fra sin husarrest i Sorø.

Og han nyder fortsat sin pensionisttilværelse blandt arabiske venner – respekteret for sin indsigt i Iraks nyere historie og med millioner af visninger på YouTube. At han mistænkes for at stå bag krigsforbrydelser i Nordirak, synes ikke at belaste ham.

Men i Danmark sidder der fortsat kurdere, som var ofre for Saddam Hussein-regimets forfølgelser. De mener, at undersøgelsen af Al-Khazrajis handlinger burde genoptages, uagtet at manden selv næppe sætter sine ben i Danmark igen.

Læs reportagen med seneste status på hærchefsagen:

20 år efter flugten

Film for Køge-virksomhed

Blandt Topsøe Mediers opgaver i det snart forgangne år har været redigeringen af en markedsføringsfilm produceret af Værftet.biz i Køge.

Værftet.biz er en relativt nystartet virksomhed, der ud over at tilbyde kontorpladser også kan levere en bred vifte af produkter indenfor formidling. Stedet ligger meget smukt ved havnen i Køge. Læs mere her.

Undervisning i Salen på kontorhotel Værftet, med op til 50 deltagere.
Den stemningsfulde kursus- og foredragssal på Værftet, med udsigt til havneområdet.

Foredrag om de to “100 ting at se”-bøger

Foredrag i Ugerløse Sognegård
Ugerløse Sognegård er bare et af de steder, hvor Topsøe Medier har holdt foredrag på det seneste.

Foredrag i går i Ugerløse Sognegård om “100 ting at se”-bøgerne. Blandt de ting, der blev talt om, var manepælen ved Vedbygård, den blå ordinary i Glumsø og den sære røde kæmpekugle i Karrebæksminde.