Foredrag om de to “100 ting at se”-bøger

Foredrag i Ugerløse Sognegård
Ugerløse Sognegård er bare et af de steder, hvor Topsøe Medier har holdt foredrag på det seneste.

Foredrag i går i Ugerløse Sognegård om “100 ting at se”-bøgerne. Blandt de ting, der blev talt om, var manepælen ved Vedbygård, den blå ordinary i Glumsø og den sære røde kæmpekugle i Karrebæksminde.

Gravet frem af gemmerne: Kendisser fra 1800-tallets Skælskør

En grønlandsfarer, en skandalejournalist og en ven af H.C. Andersen. Det var blot nogle af de personligheder, der blev fortalt om, da Jacob Topsøe i dag gæstede Skælskør Bibliotek.

I foredraget var der fokus på to familier – den ene i Skælskør by og den anden i Bisserup lidt længere mod øst. Begge boede der i 1800-tallet, og til sidst blev de flettet sammen via et ægteskab.

Blandt de kendte – men i nogen glad glemte – skælskørske bysbørn er brødrene Vilhelm og Haldor Topsøe. Vilhelm blev journalist og en af Danmarks mest kendte og kontroversielle forfattere, mens Haldor blev bedstefar til en anden Haldor, nemlig ham, der stiftede den verdenskendte virksomhed Haldor Topsøe.

Hvad der heller ikke er så mange, der ved, er, at nogle af H.C. Andersens eventyr opstod på Skælskør-egnen. Et af dem er “Krøblingen”, som Jacob Topsøes tipoldefar har en andel i. Det var ham, der tippede Andersen om en Bisserup-familie, hvor der boede en handicappet dreng. Sammen med en anden lokal handicappet, en pige med kaldenavnet Syge-Margrethe, blev han til hovedpersonen i “Krøblingen”.

Kilderne til de ovenstående fortællinger er mange: Skrevne erindringer, slægtsdatabaser, private arkivalier, bibliografier – og så ikke mindst en meget stor brev- og fotosamling, som Jacob Topsøe fik kendskab til for ganske få år siden. Og har brugt oceaner af tid på at grave sig ned i.

Jacob Topsøe har tidligere holdt foredrag om andre emner, der er dukket frem i slægtens samlinger, herunder arbejdet for danskheden i Sønderjylland og hverdagen i en præstefamilie.

Foredrag på Skælskør Bibliotek
Foredrag på Skælskør Bibliotek 13. oktober 2022

I præstens fodspor i Alsted

Foredrag i Alsted Kirke
Foto: Anders O. G. Frederiksen

Om aftenen den 25. august 2022 var undertegnede i Alsted Kirke for at fortælle om en af egnens tidligere præster, nemlig Frederik Vilhelm Topsøe, der havde sit virke der i årene 1886-1900.

Foredraget tog udgangspunkt i et enormt og enestående kildemateriale med et væld af detaljer om præsten og hans familie. Undervejs blev der vist eksempler på fotografier fra den ligeledes omfangsrige billedsamling.

Jeg er tipoldebarn af Frederik Vilhelm Topsøe, men vidste ikke meget andet end det, da jeg gik i gang med at undersøge nogle spinkle spor i familiehistorien. Her ca. fem år senere kan jeg bl.a. fortælle om, hvordan Topsøe’erne oplevede både stor lykke og dyb ulykke i deres tid i Alsted.

Tidligere har jeg skrevet om Thyra Topsøe, der gik helhjertet ind i  kampen om danskheden i Slesvig. Artiklen blev bragt i Grænseforeningens magasin Grænsen. Jeg har også holdt et foredrag i Hejls om familien Topsøes tid dér.

Fortidens stemmer 3:3

Der er meget, vi kan takke internettet for. Personligt er jeg lykkelig over, at jeg vha. internettet har kunnet finde hele tre lydklip med stemmer fra personer, som mine tipoldeforældre har været venner med. Jeg havde aldrig drømt om, at det eksisterede – min tipoldemor og tipoldefar er trods alt født i hhv. 1834 og 1837!

Det sidste lydklip i serien er med Morten Eskesen (1826-1913). Han var en kendt jysk lærer og musiker, der især gjorde sig bemærket med sin indsamling og ”rekonstruktion” af gamle nordiske sange. Han var meget berejst og en populær foredragsholder.

Ligesom min tipoldefar, Frederik Vilhelm Topsøe, var Eskesen stærk fortaler for en åndelig oprustning af landbobefolkningen. Dette skulle først og fremmest ske gennem de grundtvigianske fri- og højskoler.

Topsøe og Eskesen var nære venner. De holdt flere foredrag sammen, og der findes en ganske stor samling af breve, som Eskesen har sendt til pastor Topsøe. Eskesen skrev en sang i anledning af Topsøes død i 1900. Fra Eskesens erindringer ved vi, at han mindst én gang var på besøg hos min tipoldemor i Sorø, efter at hun var blevet enke.

I 1907, da Eskesen var 81 år gammel, sang han en række viser for folkemindesamlerne Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen. Sangene blev optaget på en såkaldt fonograf, og selvom lyden ikke er optimal, så er det da fantastisk, at man endnu i dag kan høre stemmen fra en person, der blev født for næsten 200 år siden.

Fortidens stemmer 2:3

I slutningen af 1880’erne kom et nyt stort talent ind på den danske musikscene. Hun hed Ellen Gulbranson (1863-1947) og var operasanger. Hun havde bopæl i Norge, men optrådte flittigt i sit moderland Sverige og i København.

Familien Topsøe var flittige kulturforbrugere, og på et tidspunkt blev de venner med Gulbranson – formentlig ved, at hun under turnéerne havde brug for overnatning, hvilket min tipoldemors bror Andreas var behjælpelig med.

Breve fortæller om, at sangerinden og hendes små børn opholdt sig i hans hjem i op til to uger ad gangen. Der var også planer om et længerevarende ophold i mine tipoldeforældres præstegård i Alsted på Midtsjælland, men om det blev til noget, fremgår ikke af brevmaterialet. Til gengæld ved vi, at mine tipoldeforældres datter Caroline tilbragte adskillige måneder hos familien Gulbranson, der boede på en gård nær Oslo. Caroline Topsøe har bl.a beskrevet, hvordan hun under arbejdet med husholdningen kunne høre Ellen Gulbranson stå og øve sig på opførelsen af August Ennas opera ”Kleopatra”.

I 1896 slog Gulbranson igennem på den helt store scene. Hun blev et fast indslag på den berømte Bayreuth-festival, hvor hun 19 år i træk var et af hovednavnene. Samme år som hun optrådte for sidste gang i Bayreuth, indsang hun ”Ack, Värmeland, du sköna” – en svensk fædrelandshymne.

I klippet indgår et vers derfra.

Fortidens stemmer 1:3

Jeg er så heldig at have adgang til tusinder af breve og fotografier fra den ene gren af min slægt. Så jeg ved, hvordan bl.a. mine tipoldeforældre og deres børn og venner så ud, og jeg ved, hvordan disse mennesker formulerede sig på skrift.

Men at jeg så også under arbejdet med alt dette materiale finder ud af, at der er bevaret lyd fra nogle af disse personer – det giver jo bare det hele et ekstra fascinerende lag.

Jeg har nu produceret en lille serie af små klip med tre personer, som mine tipoldeforældre har kendt personligt. I hvert klip hører man personens stemme, og så er der samtidig en lille film, der viser personen bevæge sig – noget, der er blevet muligt med avancerede videoværktøjer.

De tre lydoptagelser er mellem 90 og 115 år gamle.

Det første klip i serien er med den kendte sønderjyske politiker H.P. Hanssen (1862-1936). Han tilbragte det meste af sin barndom i grænsebyen Hejls, hvor min tipoldefar, Frederik Vilhelm Topsøe (1834-1900), var præst. Min tipoldefar konfirmerede H.P. Hanssen, og en søn, Peter Topsøe, gik senere på højskole med ham. Topsøe’erne brændte for det samme som Hanssen, nemlig danskheden i Sønderjylland.

Talen, som jeg her bringer et kort uddrag af, blev holdt i 1914. Selve optagelsen er dog fra en genindtaling, som H.P. Hanssen lavede i 1932.

Du kan læse mere om H.P. Hanssen på lex.dk.

Historien om en forfader og en lille pige

Digitaliseringen af de offentlige arkiver har markant lettet arbejdet med at forske i slægtshistorie. De vigtigste dokumenter – kirkebøger, folketællinger, dødsattester mv. – er i dag tilgængelige online.

For nylig tog jeg så et kig på arkiverne hos Fødselsstiftelsen. Fødselsstiftelsen var en forløber for Rigshospitalets fødeafdeling. Den blev oprettet i slutningen af 1700-tallet for dels at forbedre ugifte kvinders mulighed for at føde og dels at formidle “uægte” spædbørn videre til plejefamilier.

I dette arkiv fandt jeg til min store overraskelse et navn, der tydede på, at en af mine forfædre har haft et barn, som ingen nogensinde har talt om. Jeg satte mig derpå for at granske sagen nærmere.

Undersøgelsen er mundet ud i tre Facebookopslag, som man kan læse her:

Afsnit 1:
https://www.facebook.com/jatojo/posts/10226334403456570
Eller her.

Afsnit 2:
https://www.facebook.com/jatojo/posts/10226338136949905
Eller her.

Afsnit 3:
https://www.facebook.com/jatojo/posts/10226343045712621
Eller her.

Nyt i sagen om den forsvundne hærchef

Siden 2001 har journalist Jacob Topsøe fulgt sagen om den tidligere irakiske hærchef, Nizar Al-Khazraji, der er mistænkt for krigsforbrydelser. Nu er der nyt: Det viser sig nemlig, at manden er blevet fjernet fra Interpols liste med efterlyste.

Al-Khazraji har ellers været på listen, siden han forsvandt fra lejligheden i Sorø, hvor han sad surrogatfængslet, mens hans sag blev undersøgt. Hvorfor er han pludselig ikke så interessant for myndighederne længere?

Læs om den mystiske sag i Topsøe Mediers pressemeddelelse her. Og se mere om journalistiske afsløringer om hærchefen under Nicher.

Istandsættelsen af klosterkirken – de sidste detaljer

Snart kan du se endnu et afsnit i reportageserien om istandsættelsen af Sorø Klosterkirke.

Topsøe Medier har fulgt det 70 millioner kroner dyre projekt fra starten, og nu er vi nået ind i den afsluttende fase. Genindvielsen  af kirken er programsat til sidst i januar – med Dronning Margrethe som hovedperson -, så det haster med at få de sidste ting ordnet. Bl.a. skal der nye døre i kirken, og altertavlen skal shines op.

Programmet vil blive vist på TV2 Øst den 2. januar 2022. Se smagsprøve nedenfor.

 

Så er bogen om Sydsjælland og Møn ankommet!

Sådan ser de nytrykte bøger ud.

Ventetiden er ovre. Bogen “100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” er landet fra trykkeriet. Det er stort!

Jeg håber selvfølgelig, at mange vil købe bogen. Enten for at blive klogere på en egn, de ikke kender ret meget til. Eller for at få noget at vide, som de ikke vidste, selvom de er tæt knyttet til området og måske endda er bosat i det.

Bogen handler om seværdigheder, men er alt andet end en turistbrochure. Når stederne skildres, sker det med friske øjne – med udgangspunkt i de oplevelser, som forfatteren får under sine besøg der. Inklusive møder med uventede forhindringer som tætte tornekrat eller vældige vandpytter. Men også med god plads til ærlig begejstring.

100 er mange. Så hvis man kun skulle beskrive de veletablerede attraktioner i Sydsjælland og på Møn, ville man slet ikke nå op på det antal. Derfor er der også seværdigheder med, der er knap så berømte. Det er faktisk et af hovedformålene med bogen: At kaste lidt lys på de ting, som går en smule under radaren, men som netop derfor kan kaste fine aha-oplevelser af sig.

“100 ting at se – på Sydsjælland og Møn” er på 264 sider og er forsynet med næsten 400 fotos fra landsdelen. Den koster 300 kr. og kan købes hos Topsøe Medier, hos boghandlere og via nettet.

Bemærk, at det fortsat også er muligt at købe den anden bog i serien. Den hedder “100 ting at se – på Midtsjælland”.

Se mere på 100tingatse.dk.