De sidste skridt mod Grundloven: 5. juni 1849

I det sene forår 1849 var de danske politikere ved at lægge sidste hånd på rigets nye, epokegørende grundlov. Men der var også andre ting at tage sig af. Blandt andet var Danmark i krig med Preussen og de oprørske slesvig-holstenere.

I Statsrådet mødtes kongen og ministrene med nogle dages mellemrum for at drøfte situationen i landet. Referaterne fra de møder eksisterer endnu.

For hvert møde frem mod Grundlovens endelige vedtagelse (5. juni 1849) kommer der her på sitet et lille resumé af de forhandlinger, der fandt sted for præcis 175 år siden.


Møde i statsrådet søndag d. 5. juni 1849 kl. 11

Referatet fra dette møde er kortfattet. Her er det i sin fulde længde:

”1849, Tirsdagen den 5te Juni Formiddag Kl. 11, var Statsraadet samlet under Hans Majestæts Allerhøieste Præsidium. Protocollen førtes paa sædvanlig Maade.

Hans Majestæt gav Grundloven sin Allerhøieste Underskrivt, hvilken contrasigneredes af samtlige Ministre. Hvorefter Hans Majestæt med samtlige Ministre begav sig til Rigsforsamlingen for at opløse den.”

I sidste ende var kongen altså medgørlig. Det sidste skridt til den officielle indførelse af demokratiet var omsider taget.

Læs om det foregående statsrådsmøde her.

Den underskrevne Junigrundlov fra 1849 – i dag udstillet i montre. Man ser bl.a. kongens underskrift.