Nicher

Jacob Topsøe har arbejdet journalistisk med en bred vifte af emner – fra det bløde til det hårde. Fællesnævneren er den gode historie. Følelser og dramaer giver spændende fortællinger, men ofte kan man også i mere tørt stof finde fascinerende vinkler, der fortjener at blive formidlet videre til et større publikum.

Trods alsidigheden har visse temaer fyldt særlig meget. Herunder er nogle eksempler.


vejlefjordbroen-nicher

Veje og broer
Danmarks infrastruktur er vokset i takt med samfundsudviklingen. De største bygningsværker, der er blevet konstrueret i nyere tid, er trafikalt motiverede – tænk bare på Storebæltsforbindelsen -, og derfor er det et emne, der betyder noget for alle danskere. Jacob Topsøe har bl.a. produceret to serier til TV Øst om hhv. broer og jernbaner i Østdanmark. Derudover har han som nyhedsjournalist interesseret sig for store trafikprojekter og sat kritisk og konstruktiv fokus på vejmyndighedernes prioritering af især fremkommelighed.

I 2018 producerer Jacob Topsøe en udsendelse om forberedelserne til byggeriet af den nye Storstrømsbro. Igennem flere år har har han desuden lavet tv og video for Femern A/S, der står i spidsen for byggeriet af en fast forbindelse til Tyskland. Se mere under Produktioner.


kaloeslot-nicher

Historiske vingesus
Jacob Topsøe har beskæftiget sig journalistisk med mange aspekter af Danmarks historie. Det har mundet ud i forskellige udsendelsesrækker til landsdækkende tv samt til regional radio og tv. Eksempler: “Er den kolde krig på vej i glemmebogen?” (serie på DR’s P4 og P1), “Sommerminder” (DR 1-serie om sommerferiens historie), “Drabelige historier” (dramadokumentarisk TV Øst-serie om sjællandske krige), “Det store togeventyr” (TV Øst-serie om lokalbanernes storhed og fald), “En krig i provinsen” (TV Øst-serie om besættelsestiden), “Arven fra kongerne” (udsendelsesrække på DR K om 1700-tallets kunst og arkitektur).

“Arven fra kongerne” består af seks afsnit og blev første gang sendt på DR K i forsommeren 2015. Læs anmeldelse i Kristeligt Dagblad her.

I forbindelse med Femernprojektet har Jacob Topsøe lavet flere reportager om de opsigtsvækkende oldtidsfund, der er gjort ved kysten ud mod Femern Bælt.


mystiskecirkler-nicher

Natur og motion
Der er meget godt at sige om Danmarks natur. Men den er bedst, hvis man bevæger sig ud i den!

Jacob Topsøe interesserer sig navnlig for de rekreative muligheder, som det danske terræn byder på, og har beskrevet dem vidt og bredt. Blandt de historier, der har fået mest omtale, er afsløringen af, hvilken bakketop der gemmer på Sjællands højeste naturlige punkt. Det svar, du i dag får, når du slår op i et hvilket som helst ajourført opslagsværk, beror på, at Jacob Topsøe tog sagen op tilbage i 2007.

Af andre højdepunkter kan nævnes historien om nogle mystiske cirkler på havbunden ud for Møns Klint. Jacob Topsøe opdagede dem, fotograferede dem og skrev om dem i den til dato mest læste webartikel på DR Sjællands nyhedssite. Da forskernes granskning af cirklerne senere blev offentliggjort i en rapport, omtalte alverdens medier sagen, herunder Huffington Post, Fox News og Daily Mail samt store videnskabssites som Wired, LiveScience og National Geographic. Alle bragte fotografiet af cirklerne.


haerchef-nicher-2

Hærchefen fra Sorø (opdateret marts 2023!)
Sagen om den tidligere irakiske hærchef i Sorø var en overgang den mest omtalte overhovedet i danske nyhedsmedier. En række af de mest centrale afsløringer stod Jacob Topsøe for. Han har siden 2001 fulgt sagen tættere end nogen anden journalist. Læs reportage med seneste nyt her.

Det hele startede, da man fandt ud af, at der i en lejlighed på Midtsjælland boede en mand, der mistænktes for krigsforbrydelser. Manden, der hed Nizar Al-Khazraji, havde været general i Irak i slutningen af 1980’erne, mens der blev begået massakrer mod kurderne. De danske myndigheder overvejede, hvordan de skulle håndtere ham. Men så en dag, umiddelbart før Irakkrigen i 2003, stak manden af.

Blandt Jacob Topsøes efterfølgende afsløringer var, at Rigspolitiet i en periode døgnovervågede hærchefen fra et vindue hos genboen. Overvågningen ophørte dog, og så forsvandt hærchefen. Dette forløb pegede i retning af, at myndighederne enten havde været for letsindige eller ladet ham smutte.

Efterfølgende kom Jacob Topsøe i besiddelse af en Aldi-pose, som havde ligget i hærchefens kælder, længe efter at han var forduftet. Den indeholdt bl.a. kupplaner mod Saddam Hussein og håndskreven korrespondance med CIA.

Fundet af dokumenterne mundede ud i en artikelserie i Information, skrevet sammen med Cavlingprisvinder Charlotte Aagaard. Jacob Topsøe lavede også indslag om sagen til bl.a. TV Avisen. Størst medieinteresse var der for det aspekt, at myndighederne slet ikke havde ransaget hærchefens kælderrum efter hans flugt.

Siden satte Jacob Topsøe kritisk fokus på myndighedernes indsats for at finde den flygtede hærchef. Det viste sig, at end ikke Danmarks ambassadør i det land, man mente hærchefen var bosat i, var blevet underrettet.

Mere nyt kom der i september 2014, da Jacob Topsøe via oversættelser af arabiske websider erfarede, at Al-Khazraji ikke blot var i live, men også havde skrevet en erindringsbog. Angiveligt vil han følge op med en bog mere, hvor han beskriver sit ophold i bl.a. Danmark. Også denne nyhed fik behørig omtale i danske nyhedsmedier.

Seneste afsløring er fra januar 2022. Den handler om, at den irakiske hærchef ikke længere er efterlyst internationalt. Han optræder simpelthen ikke længere på den liste, som Interpol har over efterlyste (og som bl.a. den tidligere Tvind-leder Mogens Amdi Petersen stadig figurerer på). Ændringen er sammenfaldende med, at Interpol har fået ny øverste chef – som kommer fra samme land, som hærchefen menes at befinde sig i! Se mere her.