Et spændende “gensyn” med en hjemmebane

Gunnar Krag, leder af lokalarkivet i Hejls, byder her velkommen.

Den 3. oktober 2019 var undertegnede i Hejls for at fortælle om Topsøe-slægtens tid i byen.

Hejls ligger syd for Kolding – klos op ad den gamle grænse mellem Danmark og Tyskland. Her blev der kæmpet en hård kamp for danskheden 1864-1920, og min tipoldefar Frederik Vilhelm Topsøe kom til at spille en central rolle. Han arbejdede der i 15 år som grundtvigiansk præst og havde sammen med et par af de lokale storbønder stor succes med at sætte en ny dagsorden for sognet. Et af højdepunkterne var, da han stod i spidsen for indvielsen af Grundtvigsstenen på den nærliggende Skamlingsbanke i 1884.

Mit bidrag bestod i at give et – tør jeg godt sige – enestående indblik i Hejls historie. Det kunne jeg gøre, fordi jeg har gennemgået en ellers forlængst glemt samling på 8.125 breve, som for en stor dels vedkommende omhandler Topsøe-familiens tid i Hejls. Jeg læste op fra udvalgte breve og fremhævede nogle af de bedste historier derfra.

Der findes desuden en dagbog fra den ene af præstedøtrene, Thyra Topsøe. Heri fortæller hun om et gensynsbesøg i Hejls i sommeren 1888. I dagbogen indgår en del navne og steder, som Gunnar Krag – leder af lokalarkivet i Hejls – faktisk ved en hel del om. Det er meget spændende at opleve, hvordan værdien af en i forvejen interessant kilde vokser ved, at den kobles til allerede eksisterende viden.

Der står selv sagt virkelig meget i de gamle arkivalier, og der er stadig en masse gode historier fra den, som ikke er blevet videreformidlet endnu. Men jeg håber, at der kommer mere ud i den kommende tid – på tryk eller via foredrag som denne aften i Hejls.

Af de fem præstebørn var de to født i Hejls, nemlig Thyra og lillesøsteren Johanne, der her ses sammen (ca. 1882).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.