Fortidens stemmer 3:3

Der er meget, vi kan takke internettet for. Personligt er jeg lykkelig over, at jeg vha. internettet har kunnet finde hele tre lydklip med stemmer fra personer, som mine tipoldeforældre har været venner med. Jeg havde aldrig drømt om, at det eksisterede – min tipoldemor og tipoldefar er trods alt født i hhv. 1834 og 1837!

Det sidste lydklip i serien er med Morten Eskesen (1826-1913). Han var en kendt jysk lærer og musiker, der især gjorde sig bemærket med sin indsamling og ”rekonstruktion” af gamle nordiske sange. Han var meget berejst og en populær foredragsholder.

Ligesom min tipoldefar, Frederik Vilhelm Topsøe, var Eskesen stærk fortaler for en åndelig oprustning af landbobefolkningen. Dette skulle først og fremmest ske gennem de grundtvigianske fri- og højskoler.

Topsøe og Eskesen var nære venner. De holdt flere foredrag sammen, og der findes en ganske stor samling af breve, som Eskesen har sendt til pastor Topsøe. Eskesen skrev en sang i anledning af Topsøes død i 1900. Fra Eskesens erindringer ved vi, at han mindst én gang var på besøg hos min tipoldemor i Sorø, efter at hun var blevet enke.

I 1907, da Eskesen var 81 år gammel, sang han en række viser for folkemindesamlerne Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner Nielsen. Sangene blev optaget på en såkaldt fonograf, og selvom lyden ikke er optimal, så er det da fantastisk, at man endnu i dag kan høre stemmen fra en person, der blev født for næsten 200 år siden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.