Fortidens stemmer 2:3

I slutningen af 1880’erne kom et nyt stort talent ind på den danske musikscene. Hun hed Ellen Gulbranson (1863-1947) og var operasanger. Hun havde bopæl i Norge, men optrådte flittigt i sit moderland Sverige og i København.

Familien Topsøe var flittige kulturforbrugere, og på et tidspunkt blev de venner med Gulbranson – formentlig ved, at hun under turnéerne havde brug for overnatning, hvilket min tipoldemors bror Andreas var behjælpelig med.

Breve fortæller om, at sangerinden og hendes små børn opholdt sig i hans hjem i op til to uger ad gangen. Der var også planer om et længerevarende ophold i mine tipoldeforældres præstegård i Alsted på Midtsjælland, men om det blev til noget, fremgår ikke af brevmaterialet. Til gengæld ved vi, at mine tipoldeforældres datter Caroline tilbragte adskillige måneder hos familien Gulbranson, der boede på en gård nær Oslo. Caroline Topsøe har bl.a beskrevet, hvordan hun under arbejdet med husholdningen kunne høre Ellen Gulbranson stå og øve sig på opførelsen af August Ennas opera ”Kleopatra”.

I 1896 slog Gulbranson igennem på den helt store scene. Hun blev et fast indslag på den berømte Bayreuth-festival, hvor hun 19 år i træk var et af hovednavnene. Samme år som hun optrådte for sidste gang i Bayreuth, indsang hun ”Ack, Värmeland, du sköna” – en svensk fædrelandshymne.

I klippet indgår et vers derfra.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.